3 tips til at evaluere erklæringer om ydelse af LED-vækstlys

Jagten på det perfekte LED-vækstlys er ikke let. Du leder efter måder at forbedre produktionen af dine drivhusafgrøder på, og du er sikkert stødt på nogle meget fristende erklæringer om levetid og ydelse. Men som man siger, hvis noget virker for godt til at være sandt, er det sandsynligvis også tilfældet. Denne artikel hjælper dig med at evaluere de erklæringer om ydelse, der fremsættes, så du kan vælge din leverandør med omhu.

I de senere år er brugen af LED-vækstlys steget markant. Sideløbende med dette er antallet af nye leverandører med uafprøvede produkter også steget. Nogle kommer med tvivlsomme erklæringer om deres produktydelse, hvilket skaber forvirring om, hvilke LED-vækstlys de skal vælge, og hvordan man sammenligner ens produkter. Brug følgende tre tips til at bedømme erklæringer om ydelse og levetid fra leverandører af LED-vækstlys baseret på de vigtigste egenskaber, der definerer ydelse.

#1 Tjek både den indledende ydelse og ydelsen over tid, der fremsættes erklæringer om

Den indledende ydelse og ydelsen over tid definerer begge levetiden af vækstlyset. Men hvordan måles hver enkelt, og hvordan bruger leverandører disse tal? Som avler vil du gerne på forhånd vide, hvor længe dine lyskilder holder. Så det er ikke kun mængden af fotonflux helt i starten, der er vigtig, men også, hvor godt de vil opretholde dette lysudbytte i de år, du bruger det. For at skabe fuld gennemsigtighed i ydelsen af LED-vækstlys er det afgørende at bruge internationale standarder for at generere sammenlignelige produktdata. Disse standarder beskriver, hvordan man måler den indledende ydelse og giver metrik for livstid eller formel til beregning af ydelse over tid.

Tjek både den indledende ydelse og ydelsen over tid, der fremsættes erklæringer om

Tjek både den indledende ydelse og ydelsen over tid, der fremsættes erklæringer om.

Hvordan måles den indledende ydelse?

De oprindelige ydelsesværdier gælder for et helt nyt LED-vækstlys. Typiske krav, der kan bruges som input til lysdesign, er:

 1. Den fotosyntetiske fotonflux [PFD eller PPFD i µmol/s] – mængden af aktive fotoner, der når overfladen af afgrøden over tid.
 2. Spektral effektfordeling [nm] – hvilke farver i lysspektret bruges til at styre væksten på afgrøden.
 3. Forbrugt strøm [W] – hvor meget strøm bruger vækstlyset.
 4. Systemeffektivitet [µmol/J] – hvor effektivt bruger vækstlyset sin energi til at oplyse afgrøden.
 5. Lysfordeling – hvilket mønster bruges, og hvor ensartet er lyset fordelt.

Fotonfluxen og energiforbruget måles typisk i en såkaldt integrerende kugle. Til den spektrale effektfordeling og lysfordelingen kræves et gonio-spektrometer. Det er ikke alle producenter af LED vækstlys, der har et målelaboratorium eller evnen til at måle efter standarder. De velrenommerede vil bruge services fra et uafhængigt certificeret laboratorium.

integrering af kugle- og gonio-spektrometer

Signify bruger sit eget akkrediterede målelaboratorium til at måle den indledende ydelse af vores LED-vækstlys i henhold til IEC-præstationsstandarder. Vores laboratorium er vurderet og certificeret af et autoriseret organ, DEKRA, så vi ved med sikkerhed, at udstyret fungerer efter internationale standarder og kalibreres med jævne mellemrum.

Hvordan forudsiges ydelse over tid?

Ydelse over tid kan ikke måles på tidspunktet for introduktionen af et produkt. Det er umuligt at køre en test, for eksempel for 60.000 timers drift, for at kunne fremsætte erklæringer om en sådan ydelse over tid. Typiske tests varer mellem 6.000 og 10.000 timer.

Der er to relevante værdier for ydelse "over tid", der skal tages i betragtning, og som er relateret til forringelsen af et LED-vækstlys:

 • Gradvis forringelse af lysudbytte relaterer sig til fotonfluxforringelsen af et LED-vækstlys over tid. Den fortæller dig, hvor meget af det oprindelige fotonflux-lysudbytte, der opretholdes efter en vis periode. Forringelsen af fotonflux kan være en kombination af forringelse af de anvendte optiske elementer, individuelle LED'er, der giver mindre lys, og individuelle LED'er, der slet ikke giver noget lys. Den gradvise forringelse af lysudbyttet er defineret af fotonfluxforringelsen [%].
 • Pludselig forringelse af lysudbyttet udtrykt ved andelen af fejlbehæftede produkter [%] på et bestemt tidspunkt.

Beregninger fra Signify er baseret på reelle udholdenhedstestdata af de LED-kort, vi bruger, accelereret test af kritiske komponenter og en dyb forståelse af, hvilke designparametre der er kritiske for at forlænge levetiden af LED-vækstlys. Signify har udviklet et værktøj til at forudsige forringelsen af fotonflux og andelen af fejlbehæftede produkter til vores LED-vækstlys.

Nr. 2 Se nøje på den levetid, der kræves for et LED-vækstlys

LED vækstbelysning er et produktionsmiddel for en gartner, så levetidsdiskussioner drejer sig hovedsageligt om forringelsen af fotonflux. Da den forventede levetid for LED-vækstbelysning normalt er meget lang, kan mængden af hævdede timer umuligt måles, før et produkt introduceres på markedet. Derfor bruger producenter kortere målinger og ekstrapolerer dem for at definere deres forudsigelser over tid. Dette kræver en dyb forståelse af, hvilke designparametre er kritiske for at forlænge LED-vækstbelysningens levetid, og tilstrækkelig statistisk viden til at foretage de korrekte beregninger. Ikke alle leverandører gør dette på den samme måde, og det kan derfor ikke altid sammenlignes. Som følge heraf varierer forudsigelserne om levetid meget.

Der er et par internationalt anerkendte standarder, som Signify bruger til forudsigelse af et produkts levetid. Her er to af dem:

 • IES LM-80 beskriver, hvordan man måler fotonfluxvedligeholdelse over tid i LED'er
 • IES TM-21 beskriver, hvordan man laver ensartede prognoser for levetid baseret på LM-80-testresultater

Ved anvendelse af LM-80-standarden kræves der minimum 6.000 timers test af LED-pakken. Naturligvis er LED-vækstbelysning i stand til at leve længere end 6.000 timer. Det er her standarden TM-21 kommer ind i billedet. TM-21 giver dig mulighed for at lave en levetidsprojektion ved at multiplicere levetidens varighed indsamlet med LM-80-standarden med op til 6 gange. Test for LM-80-standarden kører typisk i 6.000 til 10.000 timer, så levetidsfremskrivninger baseret på TM-21 resulterer i en projektion på op til 36.000 til 60.000 timer. Det betyder ikke, at LED-vækstbelysningen sviger efter denne periode, men det er bare den grænse, der kan hævdes ved anvendelse af den internationale TM-21-standard. Grunden til, at der ikke kan hævdes en længere periode ved at bruge denne standard, er, fordi den sikrer, at fremskrivninger ikke overstiger de statistiske konfidensniveauer, hvilket ville gøre dem upålidelige. Det betyder også, at påstande over 60.000 timer ikke kan dokumenteres.

Selvfølgelig er der andre faktorer, der påvirker den forventede levetid for LED-vækstbelysning. Designet i sig selv er af afgørende betydning, primært fordi den er designet til at regulere den varme, der genereres af LED'erne. Optikken, driveren og designet er parametre, der definerer ydelsen og bør tages i betragtning, når den forventede levetid defineres. Som kunde skal du huske på, at brug af de samme LED'er i et andet produkt, betyder ikke, at ydelsen over tid vil være den samme.

Der er tre måder at definere levetiden for vækstbelysningsmodulet på:

 1. Først vurderes robustheden af vores produktdesign ved at "ælde" vores vækstbelysning og nogle af de kritiske komponenter under ekstreme forhold, der kan sammenlignes med "skuffetesten" hos IKEA. Disse accelererede test viser, hvordan vores produkter opfører sig under mange års drift i et barskt drivhusmiljø.
 2. Derefter gennemføres en udholdenhedstest for forskellige LED-vækstbelysninger. Vi tænder lyset i årevis og måler fotonfluxen med jævne mellemrum. Drivhusets temperatur og luftfugtighed kopieres i denne opsætning.
 3. Som det tredje registreres kundemålingsdata gennem årene, som er indsamlet i flere virkelige projekter. Alle testdata fra det virkelige liv sammenlignes med vores forventede forringelse af fotonflux for at skabe tillid til de præstationskrav, vi fremsætter. Disse data bekræfter, at vi leverer, hvad vi lover!

Nr. 3 Sammenlign ens ting

Anvendelse af internationale standarder gør det muligt at verificere produktets ydelse og er grundlaget for en sammenligning af ens ting i forhold til erklæringer om ydelse fra forskellige producenter. Det er vigtigt at huske, at erklæring om levetid er forudsigelser snarere end målinger. Velrenommerede producenter vil basere deres beregninger på historiske designdata og viden, test på komponentniveau og termisk design af LED-vækstlyset.

For at foretage en objektiv sammenligning mellem leverandører råder vi dig til at tage følgende trin:

 1. Spørg din leverandør om deres testpraksis.
 2. Spørg din leverandør om deres overholdelse af internationale standarder.
 3. Tjek, at deres erklæringer om levetid er underbygget med data, og vær på vagt over for erklæringer over 60.000 timer. Vær mistænksom over for erklæringer om ydelse, der er "for gode til at være sande".
 4. Bed din leverandør om at udføre en lysniveaumåling efter installationen.

Vælg din leverandør med omtanke

I sidste ende handler det om at gøre sit hjemmearbejde og vælge sin leverandør med omtanke for at være sikker på, at du får den ydelse, du har betalt for, når du tænder lyset. Producenter, der lægger stor vægt på at levere kvalitetsprodukter med data, der er underbygget, vil altid med glæde besvare eventuelle spørgsmål, du har. Andre vigtige aspekter, der kan hjælpe dig med at booste din præstation og dine resultater, er lysplanen og ensartetheden af lyset over din afgrøde.

Som global leder inden for belysning forstår vi vigtigheden af din investering i LED-vækstbelysning for at skabe et højt afgrødeudbytte og høj kvalitet. Derfor ser vi det hos Signify som vores ansvar at give dig den information, du har brug for til objektivt at vurdere vores ydelseserklæringer, når du overvejer, hvilken LED-vækstbelysning passer til dine afgrøder. Når vi udarbejder vores ydelseserklæringer, er vores motto "det, vi lover, leverer vi".

Sammenfatning

Nr. 1 Sørg for at evaluere erklæringer om både indledende ydelse og ydelse over tid.

Nr. 2 Se nøje på den levetid, der kræves for et LED-vækstlys

Nr. 3 Sammenlign ens ting, når det kommer til test, overholdelse af standarder og erklæringer om levetid

Dyrk med de professionelle

Du vil gerne være sikker på at få et hurtigt afkast af din investering og få udført alle aspekter af dit projekt professionelt. Med Signify er dit projekt i erfarne hænder. Signify er den globale leder inden for belysningssektoren og har opbygget en betydelig track record i mere end 500 projekter på markedet for gartneribelysning siden 1995. Dette omfatter over to årtiers dedikeret erfaring med at udvikle skræddersyede, LED-baserede lysopskrifter, der hjælper avlere med at fremskynde væksten, øge udbyttet og forbedre kvaliteten af planter. Med vores banebrydende LED-innovationer kan vi specialbygge en videnskabeligt baseret løsning til dig.

Hvis du gerne vil gå i dybden med teknikker til måling af ydelse, kan du også læse denne hvidbog.

René van Wees

René van Wees
Global Manager Application Engineering

René van Wees startede sin karriere hos Philips Research Laboratory i 1987 og kom til Philips lighting i 2003 for at hjælpe med at udvikle det første kommercielle LED-produkt til skiltning. I 2006 begyndte han at arbejde i det nye område med LED til gartnerier og har været der lige siden. Han nyder at fungere som bindeled mellem kunder og produktudvikling, afholde kurser, indsamle kundefeedback og rådgive dem om LED til deres anvendelser. Han arbejder med et team på 10 medlemmer for at yde den bedst mulige tekniske support til kunder over hele verden.

Relaterede artikler

8 valgmuligheder til et omkostningseffektivt LED-vækstlys, del 2

For at dyrke afgrøder med succes og omkostningseffektivt med LED-vækstlys skal dit LED-system være designet til at fungere pålideligt under de barske forhold i dit drivhusmiljø.

Kontakt os

Kontakt en certificeret partner

Philips produkter sælges gennem et globalt netværk af certificerede partnere. Find en forhandler i din region for at modtage flere oplysninger om Philips LED-vækstbelysning.

Kontakt Philips

Hvilken LED-vækstbelysning passer til dit behov? Vi står klar til at hjælpe. Benyt vores formular til at indsende din anmodning.

Abonner på nyhedsbrevet

Hold dig opdateret om Philips LED-vækstbelysning ved at abonnere på vores nyhedsbrev.

Bliv en del af vores team

Er du interesseret i at udvide din horisont og blive en del af vores team? Tag et kig på vores karriereside for mere information.

Interesseret?

Lær mere om LED-belysning til vertikalt landbrug ved at læse vores seneste artikler og casestudier.

Arrangementer

IPM- International plantemesse
Essen, 24.-27. januar

Fruit Logistica
Berlin, 8.-10. februar 

Indendørs Ag-Con
Las Vegas, 27.-28. februar

Blog

Hvordan man opbygger en vertikal farm
Her er et par vigtige erfaringer fra bylandbrugsekspert Roel Janssen om dyrkelse af et vellykket vertikalt gartneri.