Du besøger nu Philips lightings hjemmeside. Der findes en lokaliseret version til dig.
Forslag

  En varm
  velkomst

  Brug lys til at skabe en følelse af harmoni og rummelighed

   

  Det er vigtigt, at passagererne føler sig velkomne og godt tilpas, uanset om de på vej på ferie eller forretningsrejse eller på vej hjem. Giv de rejsende en rigtig god oplevelse i lufthavnen via LED-belysningssystemer, der skaber en tryg og behagelig atmosfære overalt.

   

  Det er også vigtigt, at skilte og andre vigtige oplysninger er lette at læse, så man hurtigt kan orientere sig.


  Det førstehåndsindtryk, de rejsende får i lufthavnsterminalen, har meget stor betydning for den samlede oplevelse af lufthavnen, så sørg for, at de får et positivt indtryk.

  Det er også vigtigt, at skilte og andre vigtige oplysninger er lette at læse, så man hurtigt kan orientere sig.
  Det er også vigtigt, at skilte og andre vigtige oplysninger er lette at læse, så man hurtigt kan orientere sig.

  Ankomst- og afgangshaller

   

  Ankomst- og afgangshallerne er som regel de travleste områder i lufthavnen. Passagererne skal kunne orientere sig i de typisk ukendte og ofte temmelig kaotiske omgivelser, og med den rette belysning kan man gøre det lettere for dem at finde vej. Det er vigtigt at skabe en følelse af ro og tryghed i disse områder, så man som rejsende undgår stress og ikke så nemt bliver irriteret over ventetiden i tilfælde af forsinkelser.

  Terminalområde

  Check-in- og informationsskranker

   

  Jo bedre lyskvaliteten er, desto lettere er det for personalet at tjekke passagerernes pas og rejsepapirer. Det gør hele processen mere effektiv og mindre stressende for alle parter.

  Check-in

  Gangarealer og rullende fortove

   

  En lufthavn er typisk åben hele døgnet, og gangarealerne og de rullende fortove er de hovedfærdselsårer, der skaber forbindelse mellem de forskellige områder.

   

  Det er vigtigt at gøre det nemt for passagererne at finde fra A til B. Med dæmpet belysning kan man skabe en behagelig, fredfyldt atmosfære i gangarealerne, og ved de rullende fortove kan man via kraftigere belysning understrege følelsen af fart og effektivitet.

  Tilslutning

  Told og paskontrol

   

  Sikkerheden er altafgørende i en lufthavn, ikke mindst for dens omdømme. De rejsende forventer at få deres rejsepapirer tjekket hurtigt og effektivt, og det er vigtigt, at toldpersonalet fremstår myndigt og professionelt. Med den rette belysning får toldpersonalet lettere ved at koncentrere sig og tjekke ansigter i forbindelse med paskontrol, så hele processen forløber mere sikkert og effektivt.

  Told

  Sikkerhedskontrol

   

  Der er større fokus på sikkerheden i lufthavne end nogensinde før. Passagererne bliver både kropsvisiteret og scannet, og det er vigtigt, at det foregår værdigt og anstændigt, så der på ingen måde kan sås tvivl om personalets motiver. Den rette belysning i sikkerhedskontrollen er både med til at øge sikkerhedsniveauet og lette arbejdet for de ansatte.

  Sikkerhed

  Bagageudleveringsområde

   

  Det kan være en stressende oplevelse for de rejsende at stå og vente på, at bagagen kommer ud via et transportbånd i bagageudleveringsområdet.

   

  En belysningsløsning med naturligt lys, der minder om dagslys, får de rejsende til at slappe af og gør det lettere for dem at finde de rigtige kufferter så hurtigt som muligt.

  Belysningens betydning for de rejsendes humør.

  Bagagehåndtering

   

  Bagageudleveringen kan også være en stressende proces for de ansatte. 

   

  I disse områder er pladsen typisk meget trang, men en belysningsløsning med naturligt lys, der minder om dagslys, er med til at skabe et godt arbejdsmiljø, øge koncentrationsevnen og gøre det lettere at kommunikere med hinanden, og det er også med til at reducere antallet af fejl.

  Bagage

  Flyveledelse

   

  Som flyveleder har man et meget stort ansvar med hensyn til sikkerheden i lufthavnen. Flyvelederne skal give præcise instrukser til piloterne døgnet rundt og sørge for, at flyene letter og lander sikkert og til tiden, og der er ikke plads til fejl. Hvad belysning angår, består udfordringen i at finde en løsning, der gør det muligt at bevare koncentrationen og aflæse komplekse data og instrumenter uden problemer både dag og nat.

  Kontrolcentral. Belysningens betydning for humøret og produktiviteten.

  Detailbutikker og rekreative områder

   

  Ved hjælp af særlige belysningsdesign i lufthavnsterminalen med fokus på udvalgte steder i området er det muligt at skabe en behagelig atmosfære for de rejsende og stimulere deres købelyst.

  Detailbutikker og rekreative områder i lufthavne

  Kontorer og mødelokaler

   

  Tendensen med hensyn til kontorer og mødelokaler har ændret sig meget med tiden. Førhen var kontorer udelukkende beregnet til kontorarbejde, men i dag skal de kunne bruges til mange forskellige formål og aktiviteter, og det er derfor vigtigt, at der er adgang til avancerede og dynamiske ressourcer, ikke mindst hvad angår belysning.

  Kontorer og mødelokaler i lufthavne

  Facader og arkitektur

   

  LED-belysning giver masser af designfrihed med hensyn til farver, dynamik, systemminimering, energiudnyttelse og arkitektonisk integration, og det gør det muligt at skabe en stærk varemærkeidentitet og spændende lyseffekter, f.eks. i form af dynamisk belysning med skiftende farver. Med arkitektonisk facadebelysning kan lufthavnen gøres til et smukt vartegn med en indbydende atmosfære.

  Facader og arkitektur

  Vil du vide mere om Interact Pro?

   

  Kontakt vores lokale kontaktcenter for at få svar på eventuelle spørgsmål.