Fornyelse af historisk haveanlæg

Motionssti på Frederiksberg med LED-belysning

Søndermarken,

Frederiksberg, Danmark

Se, hvordan Søndermarken er blevet mere tryg og samtidig interessant for motionister.

CitySwan i Søndermarken
CitySwan-armatur
De mange motionister har fået en ny, sjov motivationsfaktor
-Niels Mellergaaard, Slotshavechef, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Motionssti med LED-belysning

Kundens udfordring

På Frederiksberg var der et ønske om at få motionisterne til at interessere sig for Søndermarkens kulturelle elementer og give andre besøgende lyst til at motionere.

Løsningen

Motionsstien er belyst af armaturet CitySwan og specialdesignede CitySwan-pullerter, som begge er med LED-lyskilder. En af CitySwans designere, arkitekt MAA Bjarne Schläger, fortæller: ”Der var ønske om, at pullertens lys nedad blev suppleret med bagudrettet lys, og samtidig opstod idéen om at give motionsløberne et individuelt, farvet harelys, der bevæger sig rundt langs stien i en ønsket hastighed.”

I de mørke timer giver det hvide LED-lys en naturlig og præcis oplevelse af omgivelserne og reducerer samtidig el-forbruget og CO2-udledningen betydeligt. LED-lyskilderne er desuden sensorstyrede og dæmper lyset med 10 %, når der ikke er aktivitet. Endelig er brændetiden ca. 50.000 timer mod normalt ca. 10.000, hvilket betyder lavere udgifter til udskiftninger og vedligeholdelsesarbejder.

Motionsstiens intelligente lys gør det ekstra sjovt at løbe eller gå og har allerede tiltrukket mange nye motionister.

Relaterede cases