Flagermusvenlig natbelysning

Nieuwkoop, Holland

Takket være de mange sjældne og sårbare dyre- og plantearter er Zuidhoek i Nieuwkoop Kommune i Holland en del af Natura 2000-netværket. I 2011 besluttede kommunen at omdanne Zuidhoek til et boligområde ved at bygge 89 huse efter at have vurderet, hvor dette ville påvirke miljøet. Forskningen viste, at det er et vigtigt fødeområde for nogle sjældne flagermusarter.

3 Nieuwkoop
Med lysdesignet var det overordnede mål at øge kvaliteten af mørket, og jeg ønskede at finde den bedste lyskilde til at opnå det.
Robert Jan Vos, selvstændig lysdesigner, IALD
Nieuwkoops kundekrav

Kundens krav

Resultatet af forskningen viste, at det er et vigtigt fødeområde for nogle sjældne flagermusarter.

Derfor var kommunen nødt til at iværksætte nogle bevaringsforanstaltninger, før de gik videre med boligprogrammet. Dette skulle omfatte belysning, der ikke ville forstyrre flagermusenes natlige fouragering og natteaktivitet.

Den helt rigtige belysning

"Det centrale aspekt ved projektet var at skabe et naturligt landskabskoncept, hvor boligprogrammet ikke påvirker det lokale dyreliv", sagde Robert Jan Vos, lysdesignkonsulenten, der lavede belysningsplanen for boligområdet.

For at sikre uforstyrret nattetid for flagermusbestanden, der bor i Nieuwkoop, valgte kommunen den dedikerede Philips lysopskrift, der sammen med University of Wageningen og NGO'er, der er aktive på området, er udviklet gennem omfattende forskning. Både farven og bølgelængden er designet til at sikre, at flagermus kan nyde natten, som om der ikke var etableret kunstig belysning, og samtidig sikre god synlighed for beboere, der bor i området. Derfor blev der ikke gået på kompromis med sikkerheden.

For yderligere at optimere lysniveauet installerede kommunen Interact City fjernlysstyringssystemet for at sikre, at lyset kun er tændt, når det er nødvendigt.

Compliance – Nieuwkoop

Fuld overensstemmelse med naturbeskyttelsesmålene

Anvendelsen af den dedikerede lysopskrift understøtter kommunens boligprogram i Zuidhoek, samtidig med at det muliggør skabelsen af en ideel infrastruktur, der overholder Natura 2000-direktiverne.

Fleksibilitet

Maksimal fleksibilitet og optimeret effektivitet

Ved brug af Interact Citys lysstyringssoftware har kommunen fået fuld fleksibilitet til at opsætte dæmpningsplaner og en årlig dæmpningskalender. Disse sikrer, at kunstig belysning kun bruges, når det er nødvendigt, og derved optimerer energieffektiviteten.

Beboeligt område

Skabe et beboeligt rum for alle indbyggere

Den nye belysningsløsning sikrer, at flagermus, der bor i området, ikke bliver forstyrret af farven og bølgelængden af kunstig belysning. Samtidig giver det et godt udsyn og en optimal tryghed for beboerne.

Mini 300 Stealth LED

Brug af det rigtige lys kan beskytte værdifuld flora og fauna. Mini 300 Stealth LED i kombination med vores flagermusvenlige belysningsopskrift er det perfekte valg til vej- og boligområder, der ønsker at lade naturen være uforstyrret om natten.

En dedikeret lysopskrift på et værdifuldt naturligt levested

En dedikeret lysopskrift på et værdifuldt naturligt levested

Teamet

Nieuwkoop Kommune

Kunde

Robert Jan Vos

Velysningsdesigner