HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

Driftssikker, langtidsholdbar løsning