Du besøger nu Philips lightings hjemmeside. Der findes en lokaliseret version til dig.
Forslag

  Når sikkerheden 
  er altafgørende

  Inden for lufthavnsterminalen


  Inden for lufthavnsterminalen er der altid masser af aktivitet, og det er vigtigt, at arbejdet kan udføres sikkert og effektivt. Belysningen skal være kraftig nok til, at personalet har lys nok til de relevante opgaver, men ikke så kraftig, at lyset er generende eller blænder.

  Forpladser

   

  De områder, hvor flyene parkerer, når passagerer, bagage osv. skal af eller på, skal være godt oplyst, så vigtige opgaver såsom tankning og sikkerhedskontrol kan udføres sikkert og effektivt.

   

  Klart, hvidt lys gør det lettere for personalet at læse alle relevante oplysninger, så opgaver i forbindelse med bagagehåndtering, catering og tankning bliver udført korrekt. Det er også betryggende for de passagerer, der venter på at komme om bord, at kunne konstatere, at sikkerheden er i højsædet.

  Få flere oplysninger om belysning til lufthavnsterminaler

  Hangarer

   

  For de teknikere, der skal udføre rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver, er god belysning en meget vigtig forudsætning for at kunne udføre arbejdet effektivt. Klart, hvidt lys gør det ikke bare lettere at se, hvad man laver, men kan også medvirke til at sikre, at dem, der arbejder om natten, holder sig friske og fokuserede. På den måde er det muligt at minimere antallet af driftsforstyrrelser og forbedre lufthavnens sikkerhedsstatistik.

  Hangar

  Logistik

   

  I lagerbygninger og lignende er det altafgørende, at der er fokus på de ansattes sikkerhed, og med meget ensartet, retningsbestemt hvid LED belysning kan man undgå dårligt oplyste områder og kraftige skyggevirkninger, som kan forårsage arbejdsulykker. Vores fleksible og brugervenlige belysningssystemer giver garanti for et optimalt lysniveau på rette tid og sted med deraf følgende større produktivitet og driftskvalitet. Vi samarbejder med dig om at implementere et avanceret, effektivt og intuitivt belysningssystem, der lever op til alle dine ønsker og behov.

  Vil du vide mere om Interact Pro?

   

  Kontakt vores lokale kontaktcenter for at få svar på eventuelle spørgsmål.