Flere brands fra

Kontorbelysning

Lysensartethed

 

Lysets ensartethed fra punkt til punkt i det belyste område.

 

 

Car park diagram
Car park diagram

 

  • På et kontor er det vigtigt, at der ikke er generende skygger på skrivebordet. I et parkeringsanlæg er det vigtigt, at der ikke er mørke kroge.
  • For at få en korrekt måling af lysensartetheden er det nødvendigt at foretage måling på samtlige punkter i koordinatsystemet (over området) og finde frem til det gennemsnitlige lysniveau.
  • For at få et fingerpreg om lysensartetheden skal der foretages måling på udvalgte steder i området.
  • Det er også en god idé bare at stille sig op og tage få et overblik over området for at se, om der er mange skygger på gulvet og væggene eller mørke kroge.
Car park diagram

Tilstrækkelig lysensartethed ved gulvet (> 0,4) med få kontraster

Car park diagram

Utilstrækkelig lysensartethed ved gulvet (< 0,4) med mange kontraster

 

 

Forrige      Næste