Flere brands fra

Belysning i industribygninger  

med lav loftshøjde

Hvor meget lys er der behov for?

 

  • En belysningsinstallation skal leve op til de krav, der er fastlagt i den europæiske standard DS/EN 12464-1:2011.
  • I denne standard er kravene vedrørende belysningsinstallationer til brug ved forskellige typer indendørs arbejde angivet (lysstyrke og kvalitet).

 

Europæisk standard DS/EN 12464-1: Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser
How much light is needed?
                         

 

 

Forrige      Næste