Intelligent og fleksibelt lys

Til lager- og produktionsområder

 

Systemets fordele

  Mindre vedligeholdelse

De LED-armaturer, som bruges I GreenWarehouse-systemet har ry for at være pålidelige. Derudover giver deres funktioner til zoneinddeling, bevægelsesregistrering og lysstyring yderligere reduktioner i energiforbruget. Det betyder at du kan opnå betydligt lavere ejeromkostninger sammenlignet med traditionelle belysningssystemer.

  Sundhed og velvære

Bedre lyskvalitet betyder øget komfort. Når mennesker har det bedre, arbejder de bedre, hvilket betyder øget produktivitet. Vores nye generation af LED-belysning til lokaler med stor loftshøjde giver en mere ensartet belysning uden mørke områder samt bedre farvegengivelse, så kan medarbejdene udføre deres arbejde mere bekvemt.

  Reducerer CO₂-udledningen

Organisationer opfordres i stigende grad til at reducere deres CO₂-udledning. Ved at reducere din CO₂-udledning med vores effektive GreenWarehouse-belysningssystem kan du opnå energibesparelser på op til 50 % – et bevis på, at belysning kan bidrage betydeligt til en reduktion af både omkostninger og CO₂-udledning.

Lysstyring uden kompleksitet

 

LED-armaturernes dæmpningsmuligheder betyder, at trådløs lysstyring er en naturlig partner. Mens de omkostninger og den kompleksitet, som er forbundet med installation af kablet lysstyring, kan være afskrækkende, gør vores trådløse system det nemt. Vi har samlet alt i én pakke og har forenklet installationen, indkøringen og den daglige drift.

Opnåelse af forretningsmål

 

Vi forstår de udfordringer, du står over for. Både ud fra et forretningsmæssigt og et belysningsmæssigt perspektiv. Vores historie inden for belysning fortæller, at vi har et unikt grundlag for fortsat innovation. Philips investerer mere end nogen anden belysningsvirksomhed i udviklingen af nye produkter (ca. 7 % af omsætningen) – og vi har stor fokus på at forbedre din forretnings effektivitet.

Omkostnings- og energibesparelser kort fortalt

Typisk indtjening af investering
Mulige energi- og omkostningsbesparelser
Ekstra energibesparelse med Konstant lysstrøm (CLO/Constant Light Output)

Hurtig indtjening af investering

 

Philips GreenWarehouse-systemet har typisk tjent sig ind på bare tre år, da de effektive LED’er og den effektive lysstyring samt zoneopdeling resulterer i energi- og omkostningsbesparelser på op til 50 %. Konstant lysstrøm justering af overbelysning med dæmpning til det korrekte lumenniveau fra installationen - kan medføre en ekstra energibesparelse på op til 10 %.

Samlede ejeromkostninger over en 10-års periode

Eksempel på forrentning af investering over en periode på 10 år

You are now visiting our Global professional lighting website, visit your local website by going to the USA website