Intelligent og fleksibelt lys

Til lager- og produktionsområder

 

Belysning  efter behov

 

Moderne LED
Da LED-armaturer er dæmpbare, kan de kombineres med lysstyringer og bevægelsesregistrering, og hele deres potentiale udnyttes. Ved at konfigurere belysning i zoner kan du reducere energiforbruget og omkostningerne yderligere.

GentleSpace gen2

GentleSpace gen2

Pacific LED WT460C

Pacific LED

Maxos LED Performer

Maxos LED

Designet efter dig

 

Lysere områder, smartere zoner


Trådløs teknologi har ændret spillets regler. Nu kan du konfigurere dine armaturer i zoner efter dit eget behov og omkonfigurere dem med en fjernbetjening, hvis du i fremtiden får brug for at ændre layoutet – alt er muligt og uden behov for kostbar ny ledningsføring.

 

Eksempel på belysningszoner

Eksempler på inddeling i zoner

 

Reoler/åbne områder

Åbent område
Zone ved 100 % belysning, fordi der registreres bevægelse
Zone ved baggrundsniveau, fordi der ikke registreres bevægelse

 
Nem konfiguration

 

Indkøringen sker ved et enkelt tryk på en knap via den trådløse Philips-fjernbetjening. Hvis planerne ændres, fordi du for eksempel beslutter at ændre dine zoner ud fra en analyse af data fra dit belysningssystem, er det nemt at omkonfigurere armaturer i forskellige grupper.

You are now visiting our Global professional lighting website, visit your local website by going to the USA website